CENNÍK
UBYTOVACÍCH SLUŽIEB
DO 10 DNÍ NAD 10 DNÍ
Izba 3 - lôžková 12,50 € - noc/osoba 10,00 € - noc/osoba
POZNÁMKA: v cene ubytovania nie je zahrnutý poplatok mestu Stupava
v zmysle VZN č. 6/2008 o miestnych daniach a to 0,50 € noc/osoba.